กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย)     โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย)     โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล      
 
 
   


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ...

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ...

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล...


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ...

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ...

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปี 2566 ...

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลประจำปี พ.ศ. 2566...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอพล ณ.วัดแสงอรุณรัตนาราม บ้านโนนเหม่น หมู่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ...

โครงการออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ...

 

 
 
12 ก.ย. 2566 ประกาศการนำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เข้ารับการบำรุงรักษาซ่อมแซมแล...
27 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพน...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร...
21 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2566 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าของดีเมืองพล ณ. 108 ปี อำเภอพล
7 ก.พ. 2566 ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในรา...
19 พ.ค. 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
8 พ.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา
8 พ.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น
27 เม.ย. 2566 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
7 เม.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
26 ม.ค. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้านตำแย - บ้าน...
25 ม.ค. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย...
22 ม.ค. 2567 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล
4 ธ.ค. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4
17 พ.ย. 2566 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายหลัง อบต.เมืองพล)
Loading...
 

 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 อบต. เมืองพล
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607434 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -