กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การออกรับฝากขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือนตำบลเมืองพล ประจำเดือน กรกฏาคม 2567     คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
 
 
   


10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และผลดีจากการเลิกบุหรี่...

5 มิถุนายน 2567 วันสิ่งแวดล้อมโลก...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567 ...

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก...


10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และผลดีจากการเลิกบุหรี่...

5 มิถุนายน 2567 วันสิ่งแวดล้อมโลก...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567 ...

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

รณรงค์การปลูกต้นไม้...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ...

 

 
 
15 ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การออกรับฝากขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะสะสมเงินทอง...
10 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การออกรับฝากขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะสะสมเงินทอง...
23 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
21 พ.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที...
16 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การออกรับฝากขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะสะสมเงินทอง...
29 ก.ย. 2566 รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประม...
8 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข ๒๕๒๗ บ้านท...
19 พ.ค. 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
8 พ.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา
8 พ.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น
27 เม.ย. 2566 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
11 มิ.ย. 2567 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายนานางกนกศรี ...
10 มิ.ย. 2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านดอนข...
10 มิ.ย. 2567 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างโรงเรีย...
4 มิ.ย. 2567 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายบ้านหันใหญ่ -...
4 มิ.ย. 2567 โครงการปรับปรุงคลองชลประทาน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านท่าหลวง - บ้าน...
Loading...
 

 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 อบต. เมืองพล
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 662782 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -