กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายหลัง อบต.เมืองพล)     แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567      
 
 
   


โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9...

โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

"แจ้งมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในระหว่างการส่งซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์"...


โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9...

โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

"แจ้งมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในระหว่างการส่งซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์"...

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%...

โครงการผู้ปกครองอาสาพัฒนาการเรียนรู้เด็ก...

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เฝ้าระวัง และป้องปราม สร้างสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล...

 

 
 
12 ก.ย. 2566 ประกาศการนำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เข้ารับการบำรุงรักษาซ่อมแซมแล...
27 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพน...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร...
21 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2566 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าของดีเมืองพล ณ. 108 ปี อำเภอพล
7 ก.พ. 2566 ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในรา...
19 พ.ค. 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
8 พ.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา
8 พ.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น
27 เม.ย. 2566 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
7 เม.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
17 พ.ย. 2566 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายหลัง อบต.เมืองพล)
19 เม.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที่ 3
19 เม.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10
17 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้่านหญ้าคา หมู่ที่ 5
17 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
Loading...
 

 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 อบต. เมืองพล
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 591562 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -