กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 เม.ย. 2567    รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 68
  24 ต.ค. 2566    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 183
  10 ต.ค. 2565    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 211
  12 ต.ค. 2564    แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 435
  29 ต.ค. 2563    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 319
  12 ต.ค. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 388
  23 มี.ค. 2563    แผนจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสลฬ ม.1 (เงินอุดหนุน 63) 313
  11 ธ.ค. 2562    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 315
  25 ต.ค. 2562    ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 337
  25 ต.ค. 2562    แผนจัดหาพัสดุ 320

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 662763 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -