กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 กองทุน สปสช
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2565    โครงการ TO BE NUMBER ONE ตำบลเมืองพล 66
  12 ก.ย. 2565    โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการด้วยการแพทย์แผนไทย 72
  20 ส.ค. 2565    โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 66
  19 ส.ค. 2565    โครงการ คัดกรอง ตรวจประเมินและติดตามพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 90
  19 ส.ค. 2565    2. โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปี 2565 62
  17 ส.ค. 2565    โครงการแม่ฉลาด(SMART MOM) นำสู่เด็กตำบลเมืองพล เก่ง ดี มีสุข(SMART KIDS 4.0) 77
  11 ส.ค. 2565    โครงการBuddyอสม. ขอร่วมดูแลหญิงตั้งครรภ์ตำบลเมืองพล 66
  22 ก.ค. 2565    โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบวิถีใหม่(New Normal) สำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านอาหาร ร้านค้าและร้านค้าแผงลอย 69
  28 มิ.ย. 2565    โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 69
  12 เม.ย. 2565    โครงการหมู่บ้านรักษ์ความสะอาด ลดโรคติดต่อโดยประชาชนมีส่วนร่วม 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 639658 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -