กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
     

 


     
   
  นางสาวสุกัลยา  จิตะพล  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล รักษาราชการแทน

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  
   
  นางสาวสุกัลยา   จิตะพล  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

 
  เบอร์โทรศัพท์  087 2194216  
 

 

 
นางสุมาลี  วัฒนากลาง นางยุคนย์  คำภาเกะ นางสาวอุษณา  เสริมดำรงศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์  091 8837885 เบอร์โทรศัพท์ 083 1404236 เบอร์โทรศัพท์  043 418155
   
  นางสุมาลี  วงษ์จริยะจรรยา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
  เบอร์โทรศัพท์  081 076 3800  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 649920 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -