กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 6
  2 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 6
  13 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 7
  1 ต.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 249
  30 พ.ย. 2563    ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 266
  13 ม.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 351
  23 พ.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 282
  23 พ.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 323
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 639554 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -