กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 64
  9 พ.ย. 2565    ประกาศเรียกประชุมและเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 60
  24 ส.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒/๒๕๖๕ 62
  15 ส.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 56
  9 ส.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 59
  4 ส.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมและเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 57
  28 มิ.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 63
  31 พ.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 59
  11 พ.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมและเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 60
  22 ก.พ. 2565    ประกาศเรียกประชุมและเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 60

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607396 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -