กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2567    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พ.ค ๖๗ 44
  1 มี.ค. 2567    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ ก.พ ๖๗ 49
  1 ธ.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พ.ย ๖๖ 51
  23 ส.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ ส.ค ๖๖ 50
  17 ส.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ส.ค ๖๖ 51
  4 เม.ย. 2566    รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มีค ๖๖ 50
  4 เม.ย. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พ.ค ๖๖ 48
  10 มี.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๖ 44
  30 พ.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 119
  9 พ.ย. 2565    ประกาศเรียกประชุมและเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 111

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 662770 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -