กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 มี.ค. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 333
  21 มี.ค. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 278
  17 มี.ค. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 284
  31 มี.ค. 2564    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 303
  30 ต.ค. 2563    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 307
  23 มิ.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ในรอบ 6 เดือน) 313
  13 ม.ค. 2563    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 319
  13 ต.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 321
  15 มี.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปีแรก) 355
  19 ต.ค. 2561    รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 2561 322

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 662786 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -