กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2566    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ 41
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 296
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 274
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 276
  30 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 411
  5 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 332
  10 ต.ค. 2561    นโยบาย กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคล 330
  5 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 332
  5 ต.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 386
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 662776 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -