กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 235
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 217
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 219
  30 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 347
  5 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 281
  10 ต.ค. 2561    นโยบาย กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคล 277
  5 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 281
  5 ต.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 322
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607439 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -