กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่2) 65
  30 ก.ย. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 60
  29 ก.ย. 2564    แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 207
  27 ก.ย. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) 143
  2 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 251
  23 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 246
  13 ม.ค. 2563    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 248
  5 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 422
  20 ต.ค. 2560    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 259
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 591589 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -