กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ที่ทำการ อบต.

 
แผนที่ตั้ง

เวลาทำการ 8.00-16.30น.

องค์การบริการส่วนตำบลเมืองพล  เลขที่ 190 หมู่ที่ 3 ตำบลเมือพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
 

โทร/โทรสาร 043-418155  / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_06401210@dla.go.th

 

www.abtmuangphon.go.th

Email :  admin@abtmuangphon.go.th

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 662775 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -