กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองพล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 มี.ค. 2565    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 241
  4 ก.พ. 2565    นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 233
  20 ม.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 236
  30 ก.ย. 2564    รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 199
  21 ก.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะและการแสดงการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีี้ยความพิการฯ 195
  13 ก.ย. 2564    ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 189
  13 ก.ย. 2564    ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 193
  31 มี.ค. 2564    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 294
  1 ก.พ. 2564    ช่องทางการขอความช่วยเหลือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 246
  29 ม.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 368

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 649983 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -