กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.ย. 2566    ประกาศการนำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เข้ารับการบำรุงรักษาซ่อมแซมและช่องทางการติดต่อสื่อสารตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย 59
  27 มิ.ย. 2566    ประกาศรายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน 86
  6 มิ.ย. 2566    ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 83
  21 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 81
  14 ก.พ. 2566    กิจกรรมจัดแสดงสินค้าของดีเมืองพล ณ. 108 ปี อำเภอพล 70
  7 ก.พ. 2566    ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2565 109
  1 ก.พ. 2566    ขอเชิญชวนประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Eit) 84
  5 ม.ค. 2566    ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 75
  23 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 67
  23 ธ.ค. 2565    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ขอความร่วมมือ งดการให้ ไม่รับของขวัญ No Gift policy 64

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 591557 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -