กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ย. 2566    โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายหลัง อบต.เมืองพล) 5
  19 เม.ย. 2566    โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที่ 3 74
  19 เม.ย. 2566    โครงการซ่อมแซมลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 67
  17 ม.ค. 2566    โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้่านหญ้าคา หมู่ที่ 5 99
  17 ม.ค. 2566    โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 102
  12 ม.ค. 2566    โครงการปรับปรุงคันคูคลองชลประทานและคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 97
  24 พ.ย. 2565    โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนเหลื่อม ม.7 88
  23 พ.ย. 2565    ปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 90
  18 ก.ค. 2565    ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 รหัสทางหลวง ขก.ถ. 173-02(สายทางเข้าหมู่บ้าน) 248
  30 มิ.ย. 2565    ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 185

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 591531 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -