กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน     ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน     ร่าง TOR จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน      
 
 
   


นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...


นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคาร ขยะสะสมเงินทองคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือน ตำบลเมืองพล...

โครงการขัดแยกขยะ อบต.เมืองพล...

ขอเชิญชวนรับบริจาคหนังสือให้กับประชาชน ประจำปี 2561 ...

 

 
 
8 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน...
26 ก.พ. 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับก...
18 ก.พ. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต...
1 ก.พ. 2562 อบต.เมืองพล เชิญชวนเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม 2562
1 ธ.ค. 2561 วันเอดส์โลก 1 ธันวาคมของทุกปี
1 ธ.ค. 2561 รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคมของทุกปี
22 ม.ค. 2563 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คั...
22 ม.ค. 2563 ร่าง TOR จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
22 ม.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1...
22 เม.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1
22 เม.ย. 2562 เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1
2 ม.ค. 2563 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด ม. 1
11 ธ.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง ม. 8
8 พ.ย. 2562 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗
10 ต.ค. 2562 ราคากลางขุดลอกสระปทุมทอง
10 ต.ค. 2562 ราคากลางขุดลอกหนองอิสานเขียว
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 109383 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -