กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น ม.9     โครงการซ่อมแซมคันคู จำนวน 12 จุด     ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5      
 
 
   


กิจกรรมประชุมงานกีฬา อบต.เมืองพล ปีงบประมาณ 2564...

นายก อบต.เมืองพล ร่วมประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต ...

ตัวแทนภาคประชาชนในเขต อบต.เมืองพล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...


กิจกรรมประชุมงานกีฬา อบต.เมืองพล ปีงบประมาณ 2564...

นายก อบต.เมืองพล ร่วมประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต ...

ตัวแทนภาคประชาชนในเขต อบต.เมืองพล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับบริจาคหนังสือให้กับประชาชน ...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...

 

 
 
29 ธ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบั...
17 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนั...
18 พ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบยลเมืองพล เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกส...
8 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2563
17 มี.ค. 2563 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
20 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง รายชื่อครัวเรือนที่ยากไร้แ...
30 มี.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1
28 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
28 ม.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉกเฉิน
22 ม.ค. 2563 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คั...
22 ม.ค. 2563 ร่าง TOR จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
31 มี.ค. 2564 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น ม.9
18 มี.ค. 2564 โครงการซ่อมแซมคันคู จำนวน 12 จุด
16 มี.ค. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
20 ม.ค. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7
4 ม.ค. 2564 ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยม่วง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 216277 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -