กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบยลเมืองพล เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
 
 
   


กิจกรรมประชุมงานกีฬา อบต.เมืองพล ปีงบประมาณ 2564...

นายก อบต.เมืองพล ร่วมประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต ...

ตัวแทนภาคประชาชนในเขต อบต.เมืองพล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...


กิจกรรมประชุมงานกีฬา อบต.เมืองพล ปีงบประมาณ 2564...

นายก อบต.เมืองพล ร่วมประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต ...

ตัวแทนภาคประชาชนในเขต อบต.เมืองพล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับบริจาคหนังสือให้กับประชาชน ...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...

 

 
 
18 พ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบยลเมืองพล เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกส...
8 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2563
17 มี.ค. 2563 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
20 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง รายชื่อครัวเรือนที่ยากไร้แ...
3 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
30 ต.ค. 2562 อบต.เมืองพลรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี2562
30 มี.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1
28 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
28 ม.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉกเฉิน
22 ม.ค. 2563 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คั...
22 ม.ค. 2563 ร่าง TOR จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
21 ก.ย. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย ม.11 (โอนงบประมาณ)
17 ก.ย. 2563 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน บ้านทับบา ม.3 สายตำแย-ทับบา (เงินอุดหนุน)
17 ก.ย. 2563 ราคากลางโครงซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา ม. 3 สายบ้านทับบา-บ้านหญ้าคา (เงิน...
17 ก.ย. 2563 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่ ม.6 (เงินอุดหนุน)
17 ก.ย. 2563 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด ม.1 (เงินอุดหนุน)
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 169230 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -