กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง (หนองนาลาว) หมู่ที่ 8     ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1      
 
 
   


การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...


การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคาร ขยะสะสมเงินทองคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือน ตำบลเมืองพล...

โครงการขัดแยกขยะ อบต.เมืองพล...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2561 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

 

 
 
1 ก.พ. 2562 อบต.เมืองพล เชิญชวนเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม 2562
19 ต.ค. 2561 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2561 รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ต.ค. 2561 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561
1 ต.ค. 2561 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกษ์ ( อถล.)
5 ก.ย. 2561 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหา...
22 เม.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1
22 เม.ย. 2562 เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1
22 เม.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมู่ที่ 11
22 เม.ย. 2562 เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
12 มิ.ย. 2562 โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง (หนองนาลาว) หมู่ที่ 8
10 มิ.ย. 2562 ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9
17 เม.ย. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายกลางบ้าน
17 เม.ย. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายกลางบ้าน)
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา หมู่ที่ 5
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 59458 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -