กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มี.ค. 2563    ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11 4
  17 มี.ค. 2563    ราคากลางถนน คสล. บ้านหญ้าคา ม.5 5
  18 ก.พ. 2563    ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 14
  30 ม.ค. 2563    โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่แม่เอีย 20
  24 ม.ค. 2563    โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ 3 20
  2 ม.ค. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด ม. 1 43
  11 ธ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง ม. 8 35
  8 พ.ย. 2562    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ 61
  10 ต.ค. 2562    ราคากลางขุดลอกสระปทุมทอง 51
  10 ต.ค. 2562    ราคากลางขุดลอกหนองอิสานเขียว 52

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123032 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -