กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย ม.11 (โอนงบประมาณ) 25
  17 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน บ้านทับบา ม.3 สายตำแย-ทับบา (เงินอุดหนุน) 30
  17 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา ม. 3 สายบ้านทับบา-บ้านหญ้าคา (เงินอุดหนุน) 15
  17 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่ ม.6 (เงินอุดหนุน) 11
  17 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด ม.1 (เงินอุดหนุน) 12
  16 ก.ย. 2563    โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้า่นชาด ม.1 6
  3 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่ ม.6 9
  28 ส.ค. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด ม.1 16
  10 ก.ค. 2563    โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 27
  30 มิ.ย. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 37

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 169213 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -