โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายกลางบ้าน 19
  17 เม.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายกลางบ้าน) 16
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา หมู่ที่ 5 37
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกต้นแจ้ง - ห้วยม่วง หมู่ที่ 8 23
  14 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลาง/คุณลักษณะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 69
  8 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลาง/คุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 55
  20 ก.ย. 2561    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้้านหญ้าคา ม.5 111
  20 ก.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 101
  17 ก.ย. 2561    ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนายทองพูล นิยมพล บ้านหันใหญ่ ม.6 95
  12 ก.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำสายกลางบ้านทิศเหนือ-ทิศใต้ บ้านตำแย ม.2 82

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 56187 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -