กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น ม.9 11
  18 มี.ค. 2564    โครงการซ่อมแซมคันคู จำนวน 12 จุด 12
  16 มี.ค. 2564    ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 11
  20 ม.ค. 2564    ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 11
  4 ม.ค. 2564    ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยม่วง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 11
  21 ธ.ค. 2563    โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุ อบต.เมืองพล 12
  21 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย ม.11 (โอนงบประมาณ) 11
  17 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน บ้านทับบา ม.3 สายตำแย-ทับบา (เงินอุดหนุน) 11
  17 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา ม. 3 สายบ้านทับบา-บ้านหญ้าคา (เงินอุดหนุน) 11
  17 ก.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่ ม.6 (เงินอุดหนุน) 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 216258 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -