กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด ม. 1 8
  11 ธ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง ม. 8 14
  8 พ.ย. 2562    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ 34
  10 ต.ค. 2562    ราคากลางขุดลอกสระปทุมทอง 32
  10 ต.ค. 2562    ราคากลางขุดลอกหนองอิสานเขียว 32
  10 ต.ค. 2562    ราคากลางซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก 29
  18 ก.ย. 2562    โครงการวางท่อผันน้ำจากคลองชลประทาน - หนองแวง บ้านทับบา หมู่ที่ 3 39
  18 ก.ย. 2562    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านชาดอำนวย 41
  16 ก.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 36
  9 ก.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 33

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 109365 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -