กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ค. 2562    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 0
  27 มิ.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 11
  24 มิ.ย. 2562    ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยม่วงตอนบน บ้านชาด หมู่ที่ 1 19
  20 มิ.ย. 2562    ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ 3 18
  18 มิ.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 23
  12 มิ.ย. 2562    โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง (หนองนาลาว) หมู่ที่ 8 37
  10 มิ.ย. 2562    ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 39
  17 เม.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายกลางบ้าน 45
  17 เม.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายกลางบ้าน) 39
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา หมู่ที่ 5 67

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67024 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -