กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มิ.ย. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 0
  28 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยและหนองน้ำสาธารณะที่ชำรุด 10
  19 พ.ค. 2563    ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง ม.4 11
  7 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 13
  28 เม.ย. 2563    ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยโสกกาว บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 16
  23 เม.ย. 2563    ราคากลางขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 19
  10 เม.ย. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย ม. 11 เงินอุดหนุน 16
  8 เม.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 2 19
  7 เม.ย. 2563    ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ 3 19
  20 มี.ค. 2563    ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 147509 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -