กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง 2563 43
  15 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 2
  16 มี.ค. 2563    ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 3
  15 ม.ค. 2563    การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4
  15 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 4
  7 ม.ค. 2562    ประกาศรับชำระภาษี ประจำปี 2562 34
  5 ก.พ. 2561    ประกาศประชาสัมพันธ์รับชำระภาษี ประจำปี 2561 37
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 311868 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -