กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1 87
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 37
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมู่ที่ 11 43
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11 41
  14 ม.ค. 2562    ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 95
  14 ม.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 98
  8 ม.ค. 2562    ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 96
  8 ม.ค. 2562    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 152
  24 พ.ค. 2561    ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 224
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67067 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -