กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1 190
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 105
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมู่ที่ 11 113
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11 92
  26 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 33
  26 ก.พ. 2562    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 31
  14 ม.ค. 2562    ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 157
  14 ม.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 143
  8 ม.ค. 2562    ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 153
  8 ม.ค. 2562    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 225

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 108985 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -