กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1 113
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 55
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมู่ที่ 11 66
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11 56
  14 ม.ค. 2562    ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 118
  14 ม.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 110
  8 ม.ค. 2562    ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 114
  8 ม.ค. 2562    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย 178
  24 พ.ค. 2561    ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 241
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 83206 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -