กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มี.ค. 2563    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1 62
  28 ม.ค. 2563    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 68
  28 ม.ค. 2563    เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉกเฉิน 65
  22 ม.ค. 2563    ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน 68
  22 ม.ค. 2563    ร่าง TOR จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน 74
  22 ม.ค. 2563    ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1คัน 59
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1 56
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 58
  22 เม.ย. 2562    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมู่ที่ 11 56
  22 เม.ย. 2562    เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 204938 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -