กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นางสาวกาญรษา แสนวิวัช  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายทวนชัย ศีลาโคตร นางยุคนย์  คำภาเกะ นางสาวอุษณา  เสริมดำรงศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  นางสุมาลี  วงษ์จริยะจรรยา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 204931 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -