กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 กองการศึกษา
   
     

 


   
  นางสุมาลี  วงษ์จริยะจรรยา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม  
     
งานบริหารการศึกษา   งานส่งเสริมการศึกษา
 
นางสาวสุรีรัตน์  จันทร์จิตต์   นางสาวศรวณีย์  ตรีภูมิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ครู (ค.ศ.1)
 
นางสาวเมชญา  เศรษฐภักดี   นางอำพรรณ  สว่างจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   ครู (ค.ศ.1)
นางทัศวรรณ์  ศรีกล่อม นางสาวนิภาภร  พันหินลาด นางรัชนี   กดนอก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
ว่าง นางสาวจีรภา  ทองรุ่ง  
ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 148737 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -