กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 19
  25 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 17
  6 พ.ย. 2563    ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัย สมัยที่ 4 พ.ศ.2563 16
  27 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 17
  24 ส.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 18
  14 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 17
  3 ส.ค. 2563    ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัย สมัยที่ 3 พ.ศ.2563 19
  2 มิ.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 14
  16 เม.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 17
  1 เม.ย. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 372932 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -