กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 57
  25 พ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 55
  8 พ.ย. 2562    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่องเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 55
  28 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 23ครั้งที่ 2/2562 55
  28 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 56
  23 ส.ค. 2562    ประกาศ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 55
  22 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 55
  14 ส.ค. 2562    ประกาศ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 55
  13 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 56
  1 ส.ค. 2562    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่องเรียกประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 204934 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -