กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 75
  13 ส.ค. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 71
  2 ส.ค. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 68
  27 เม.ย. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 69
  8 เม.ย. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 69
  8 เม.ย. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 169
  25 ก.พ. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ เพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 71
  25 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 150
  8 ก.พ. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 67
  6 พ.ย. 2563    ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง เรียกประชุมสามัย สมัยที่ 4 พ.ศ.2563 151

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 508498 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -