โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 73
  10 ต.ค. 2561    รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 ( 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) 55
  10 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 55
  10 ต.ค. 2561    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในการให้บริการขององค์การบริหารส่นตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 59
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 56
  23 พ.ค. 2561    โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” 72 ชั่วโมงรุ่นที่ 1ประจาปี พ.ศ.2561 89
  15 พ.ค. 2561    รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2561 ( 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 62
  5 เม.ย. 2561    รายงนแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปี 2560 51
  1 ต.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 55
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 56194 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -