กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 87
  1 มิ.ย. 2562    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) 63
  20 ธ.ค. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ของ อบต.เมืองพล ประจำปี 2561 102
  19 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 162
  19 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 62
  10 ต.ค. 2561    รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 ( 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) 149
  10 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 129
  10 ต.ค. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2561 71
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 132
  23 พ.ค. 2561    โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” 72 ชั่วโมงรุ่นที่ 1ประจาปี พ.ศ.2561 178

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 124575 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -