กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2563    ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 29
  7 ม.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 134
  19 ธ.ค. 2562    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2562 35
  19 ธ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 25
  1 มิ.ย. 2562    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) 109
  13 ก.พ. 2562    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30
  20 ธ.ค. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ของ อบต.เมืองพล ประจำปี 2561 182
  19 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 204
  19 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 100
  10 ต.ค. 2561    รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 ( 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) 196

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 169214 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -