กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองพล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16
  29 ม.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19
  2 ต.ค. 2563    แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 22
  13 ม.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 21
  13 ม.ค. 2563    มาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 18
  1 มิ.ย. 2562    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 18
  21 พ.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 22
  15 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.เมืองพล 17
  11 ม.ค. 2562    มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน กรณีจัดซช้อจัดจ้าง 20
  24 พ.ย. 2561    หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 372940 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -