กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองพล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 23
  13 ม.ค. 2563    มาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 39
  1 มิ.ย. 2562    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 131
  21 พ.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 106
  15 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.เมืองพล 129
  11 ม.ค. 2562    มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน กรณีจัดซช้อจัดจ้าง 127
  24 พ.ย. 2561    หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 129
  19 พ.ย. 2561    ประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนอันนำไปสู่การทุจริต 104
  15 ต.ค. 2561    มาตรการป้องกันการับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 111
  10 ต.ค. 2561    ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่งนตำบลเมืองพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 220

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 169244 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -