กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายภูผา   ผาปริญญา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายธนา  โนบรรเทา   นายบุญจันทร์   นาดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

 

 

 

 

 
  นายสังคม   ดาโสม  
  เลขานุการนายก อบต.  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 204936 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -