กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายภูผา   ผาปริญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
เบอร์โทรศัพท์  088 536 6282
 
 
นายธนา  โนบรรเทา   นายบุญจันทร์   นาดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 043418155
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 080 756 3055
 

 

 

 

 

 
  นายสังคม   ดาโสม  
  เลขานุการนายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 043 418155
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 311891 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -