กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
     
     
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

 

 

 

 

 
  นายสังคม   ดาโสม  
  เลขานุการนายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 043 418155
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 372934 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -