กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 กองช่าง
   
     

 


   
  นางสาวอุษณา  เสริมดำรงศักดิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  งานก่อสร้าง  
   
  นายชินวัตร  หาญโสภา  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
นายดนัย  ทาตา   นางอัมพร  น้อยตำแย
ผู้ช่วยช่างโยธา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 147534 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -