กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2562    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55
  27 ก.ย. 2561    ๙. คู่มือประชาชน(การรับเรื่องราวร้องทุกข์) 133
  27 ก.ย. 2561    ๘ คู่มือประชาชน (การชำระภาษีป้าย) 142
  27 ก.ย. 2561    ๗ คู่มือประชาชน (การชำระภาษี,จดทะเบียนต่าง 139
  27 ก.ย. 2561    ๖. คู่มือประชาชน (การจดทะเบียนพานิชย์) 108
  27 ก.ย. 2561    ๕. คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนสงเคราะห์ผ 109
  27 ก.ย. 2561    ๔. คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยสู 109
  27 ก.ย. 2561    ๓. คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย 121
  27 ก.ย. 2561    ๒. คู่มือประชาชน (การขออนุญาตก่อสร้าง) 118
  27 ก.ย. 2561    ๑. ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง การจัดทำคู่มือ 113
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 109396 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -