กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2563    คู่มือมาตรฐานการให้บริการของ อบต.เมืองพล 32
  15 มี.ค. 2562    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 113
  27 ก.ย. 2561    ๙. คู่มือประชาชน(การรับเรื่องราวร้องทุกข์) 195
  27 ก.ย. 2561    ๘ คู่มือประชาชน (การชำระภาษีป้าย) 201
  27 ก.ย. 2561    ๗ คู่มือประชาชน (การชำระภาษี,จดทะเบียนต่าง 197
  27 ก.ย. 2561    ๖. คู่มือประชาชน (การจดทะเบียนพานิชย์) 158
  27 ก.ย. 2561    ๕. คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนสงเคราะห์ผ 164
  27 ก.ย. 2561    ๔. คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยสู 161
  27 ก.ย. 2561    ๓. คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย 174
  27 ก.ย. 2561    ๒. คู่มือประชาชน (การขออนุญาตก่อสร้าง) 170

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 169239 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -