โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2561    รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 135
  10 ต.ค. 2561    รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 76
  5 ต.ค. 2561    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 76
  1 ต.ค. 2561    การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกษ์ ( อถล.) 165
  5 ก.ย. 2561    รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 137
  4 ก.ย. 2561    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 105
  3 ส.ค. 2561    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 43
  10 ก.ค. 2561    การดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day รณรงค์รวมพลังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ 5ป 1ข” พร้อมกันทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ ในเขตตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 141
  7 ก.ค. 2561    รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561-มิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 52
  3 ก.ค. 2561    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 56208 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -