กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบยลเมืองพล เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5
  8 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2563 6
  17 มี.ค. 2563    ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 166
  20 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง รายชื่อครัวเรือนที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ. 2562 1327
  3 ธ.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 8
  30 ต.ค. 2562    อบต.เมืองพลรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี2562 18
  8 ก.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองพล 2562 172
  26 ก.พ. 2562    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 140
  18 ก.พ. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 117
  1 ก.พ. 2562    อบต.เมืองพล เชิญชวนเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม 2562 237

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 169227 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -