กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2566    ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 1
  24 ส.ค. 2565    ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 105
  19 ก.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 173
  6 มิ.ย. 2565    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 227
  6 พ.ค. 2565    แต่งตั้งข้าราชการรักษษราชการแทนปลัด อบต. ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 210
  2 พ.ค. 2565    การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต, ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. 157
  26 เม.ย. 2565    รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 183
  7 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 218
  3 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 180
  8 ก.พ. 2565    ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 244

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525896 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -