กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ของ อบต.เมืองพล ประจำปี 2561
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานผลการสำรวจความพึงพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ของ อบต.เมืองพล ประจำปี 2561
 
บทสรุปผู้บริหาร
คำนำ
สารบัญ
บทนำ
ข้อมูลพื้นฐาน
วิธีการดำเนินการ
ผลการวิเคราะห์
สรุปผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบสอบถาม
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 147523 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -